Research

Home
Courses
Essentails of Robust Control
Robust and Optimal Control
Research
Publications
Professional Experience

Research Sponsors:

 • AFOSR
 • NASA
 • ARO
 • NSF
 • Board of Regents of Louisiana
 • Louisiana State University
 • Graduate Students:

 • Lijuan Li (Co-advisor, PhD, 2003)
 • M. Aliyu, (MS, 2000; PhD, 2002)
 • Yung-Ping Huang (PhD, 2001)
 • Daniel U. Campos-Delgado (MS, 1999; PhD, 2001)
 • Xinjia Chen (MS, 1997; PhD, 1999)
 • Xiang Chen (MS, 1996; Ph.D., 1998)
 • Merten Jung (MS, 1998)
 • Zhen Ding (MS, 1998)
 • Jagadeesh Sankaran (MS, 1997)
 • Larry L. Johnson (MS, 1996)
 • Hongxi Wei (MS, 1995)
 • Yiran Zhang (MS, 1994)
 • Gyoo Cheol Lee (MS, 1994)
 • Ting Lu (MS, 1994)
 • Visiting Professors and Postdoctoral Fellow:

 • Xinjia Chen
 • Xiaoping Liu
 • Ren Zhang
 • Seog Hwan Yoo
 • Youmin Zhang
 • [Home] [Courses] [Essentails of Robust Control] [Robust and Optimal Control] [Research] [Publications] [Professional Experience]

  [LSU Logowww.lsu.edu ] [www.ece.lsu.edu]